2019-01-15   javascript   css   web   jquery 

時間が過ぎるごとに背景色がしだいに暗くなっていくようなリンクを作るJavaScript(dustlink.js)

結果

ソース

https://gist.github.com/hyuki/af8a80fb45d99fa463e249ac51aa3ece

注意

$ ruby -rwebrick -e 'WEBrick::HTTPServer.new(:DocumentRoot => "./", :Port => 8033).start' &> /dev/null &
$ open -a safari localhost:8033

関連ツイート

https://twitter.com/hyuki/status/1084799649402109952

https://twitter.com/hyuki/status/1084434891427655682 ここからのスレッドをたどる

 2019-01-15   javascript   css   web   jquery